Taakspecifieke Focale Dystonie

Yips valt onder de grotere groep van focale taakspecifieke dystonieën. Bij musici staat dit ook bekend onder de naam: musiceerkramp.

Er is een verband tussen de complexiteit van het te bespelen instrument, de kwaliteit van de muzikant en leeftijd. Het is zeker multifactorieel bepaald, eenduidigheid bestaat hier nog niet over.

Interessant is de irreversibiliteit: als het ontstaan is, is het erg lastig om er weer af te komen. Veel muzikanten moeten hun carrière opgeven. Is er sprake van een lichamelijke aandoening, of is er een verband tussen de psyche en het lichaam? De vraag stellen is hem beantwoorden: het kan haast niet anders, dan dat er ook een psychologisch factor meespeelt. Is er ook hier sprake van een blokkade in het onderbewuste, waardoor de klacht niet ‘het hoofd geboden’ kan worden? Er is nog niet veel over bekend.